33-DNIOWE REKOLEKCJE ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

CZYM SĄ I NA CZYM POLEGAJĄ 33-DNIOWE REKOLEKCJE ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ ?
 
Podobnie jak motto biskupie i papieskie Jana Pawła II: „Totus Tuus”, tak i sama forma 33-dniowych rekolekcji bierze swój początek z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Okres rekolekcji, trwający 33 dni, ma dwa znaczenia: po pierwsze – jest on czasem duchowego przygotowania do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję, po drugie – upamiętnia on okres 33 lat, które Pan Jezus spędził na ziemi.
Duchowe przygotowanie do aktu oddania się polega przede wszystkim na głębszym zrozumieniu oraz odnowieniu przymierza Chrztu Świętego oraz na osobistym przyjęciu do serca słów Pana Jezusa z krzyża: „Oto Matka Twoja”.
Zarówno dar Chrztu Świętego, jak i słowa Pana Jezusa z krzyża – są łaską skierowaną i dostępną dla wszystkich. Dlatego też propozycja 33-dniowych rekolekcji nie jest propozycją dla wąskiej grupy osób. Jest to propozycja dla 
wszystkich ochrzczonych i dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa. Rekolekcje przeżywamy w sposób osobisty poprzez codzienną modlitwę i przygotowane rozważania. Dnia 05.11 rozpoczynamy rekolekcje, natomiast 08.12 po Mszy świętej wieczornej będzie uroczyste zawierzenie swojego życia Matce Bożej. WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: https://oddanie33.pl/33dni