Słowo Metropolity Katowickiego na czas Wielkanocy

_1__Abp_list_pasterski_Wielkanoc_2020


SŁOWO NA DZIŚ

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.”  
(J 13,34)

Mapa: 49°59’18.6″N 18°21’09.3″E