SŁOWO NA DZIŚ

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.”(J 15,16)

Mapa: 49°59’18.6″N 18°21’09.3″E