Wszystkim parafianom i gościom
owocnej refleksji nad życiem i przemijaniem
oraz tęsknoty za świętością.

Życzą

Duszpasterze