MBcz

MARYJO MATKO MIŁOSIERDZIA
oto my pielgrzymi
prowadź nas drogą łaski
po tej ziemi

Pielgrzymka do Częstochowy
26-30 sierpnia
30 sierpnia – dzień rogowski w Częstochowie