„Jedność, o którą się modlimy, to nie tylko wygodne wyobrażenie wzajemnej życzliwości i współpracy. Jedność wymaga, abyśmy byli gotowi porzucić rywalizację. Musimy otworzyć się na siebie, by wzajemnie ofiarowywać sobie dary
i wzajemnie przyjmować je od siebie”

(Członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE)
i Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski)