Solenizanci miesiąca oraz Jubileusze małżeńskie 2021

Msze za solenizantów 2022
30 styczeń
27 luty
27 marzec
24 kwiecień
29 maja
26 czerwiec
31 lipca
21 sierpień
25 wrzesień
30 październik

27 listopada

18 grudzień

Jubileusze małżeńskie 2022

16 styczeń – 5

20 luty – 10
20 marzec -15

10 kwiecień – 20

22 maj – 30
19 czerwiec – 35
18 wrzesień – 40
16 październik 45
20 listopad 1 rocznica ( ślub w 2021)

26.12 – 25 i 50 godz. 11.00