Solenizanci miesiąca oraz Jubileusze małżeńskie 2021

Msze za solenizantów 2021

31 styczeń
28 luty 

28 marzec
25 kwiecień
30 maja
27 czerwiec
25 lipca
22 sierpień
26 wrzesień
31 październik
28 listopada
19 grudzień

Jubileusze małżeńskie 2021

17 styczeń – 5
21 luty – 10

21 marzec -15
18 kwiecień – 20
23 maj – 30
20 czerwiec – 35
19 wrzesień – 40
17 październik 45
14 listopad 1 rocznica ( ślub w 2020)
26.12 – 25 i 50 godz. 11.00