Architektura i zabytki

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wzniesiono w latach 1946-48, wedle projektu Adolfa Hanaka z Olzy. Wcześniej był tam kościół zbudowany według projektu Ludwika Schneidera z końca XIX w., który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas działań frontowych w 1945 r. Współczesny kościół jest trójnawową świątynią bazylikową z transeptem. Posiada wieżę uskokowo zwężającą się ku górze, stanowiącą charakterystyczną  dominantę w krajobrazie okolicy. Planuje się umieszczenie na wieży tarasu widokowego z balustradą. W świątyni ołtarz główny architektoniczny z alegoryczną płaskorzeźbą Najświętszego Serca Pana Jezusa adorowanego przez Anioły. Po bokach figury św. Marcina i św. Izydora. Krótki rys historyczny kościoła i parafii oraz fotografie poprzednich świątyń w Rogowie znajdują się w głównym wejściu kościoła. We wnętrzu m. in. współczesny obraz o. Józefa Huwera.

Dom rodzinny Sługi Bożego, o. Józefa Huwera, męczennika II Wojny Światowej, znajduje się przy ul. Lipowej. O. Huwer będzie prawdopodobnie pierwszym błogosławionym urodzonym na terenie powiatu wodzisławskiego.

W Rogowie znajdują się dwa kamienne (piaskowcowe) krzyże pokutne. Jeden z nich o formie  maltańskiej, stoi przy ogrodzeniu kościoła, od strony ulicy, naprzeciwko probostwa. Ma74 cm wysokości, 62 cm rozpiętości ramion i 23 cm grubości. Drugi to krzyż łaciński, pozbawiony prawego ramienia. Stoi przed wejściem na cmentarz, przy obelisku upamiętniającym mieszkańców Rogowa pomordowanych w 1945 r. W 1909 r. stał sto kroków na południe od nowego cmentarza, przy drodze. Przeniesiono go na obecne miejsce. Krzyż ten ma 85 cm wysokości, 55 cm rozpiętości ramion i 26 cm grubości.

Przed wejściem na cmentarz znajduje się neogotycka kaplica wzniesiona z cegły na planie prostokąta, z 3-bocznym zamknięciem. Pochodzi prawdopodobnie z końca XIX w., postawiono ją na miejscu starszego, zniszczonego obiektu. Przypuszczamy, że autorem projektu mógł być sam Ludwig Schneider, który projektował w tym czasie Rogowski kościół. Wejście i okna zamknięte są ostrołukowo. Szczyt z obramieniem schodkowym i okulusem. Nad wejściem wieżyczka sygnaturki z latarnią i hełmem ostrosłupowym pobitym blachą. W ołtarzu kaplicy figury św. Franciszka i św. Klary. Pierwotnie w kaplicy znajdowały się fresk przedstawiający wyobrażenie św. Jana Nepomucena na tle mostu św. Jana w Pradze oraz duża figura świętego. Zabytek wyremontowano w 2003 r. Kaplica znajduje się przy tzw. Starym cmentarzu, założonym w połowie XIX w. Pochowano na nim ofiary epidemii i głodu, które spustoszyły okolicę w połowie XIX w. Teren cmentarza otaczały kiedyś wiekowe lipy. Ścięto je na polecenie ks. Latuska, który podobno twierdził, że „cmentarz w tym wieńcu lip miał wygląd pogański”.

W kolonii Syrynka znajduje się murowana kaplica z ok. 1920 r., której fundatorem był Juliusz Juraszczyk. Wzniesiono ją na planie kwadratu, z wejściem i oknami zamkniętymi łukiem segmentowym. Dwuspadowy dach kryty jest dachówką betonową. Drewniana wieżyczka zwieńczona jest kopułą pobitą blachą. W ołtarzyku obraz MB Częstochowskiej.

W Rogowie zachowały się liczne krzyże przydrożne, w większości tzw. Boże Męki (krzyże kapliczkowe). U skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Palarni stoi krzyż z ok. 1890 r. Posiada uskokowy, dwuczęściowy cokół z tablicą inskrypcyjną oraz postument zwieńczony gzymsami. We wnęce figurka MB Bolesnej, w górnej części postumentu tzw. Oko opatrzności. Przy skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i ul. Wytrzęsów stoi kamienny krzyż z ok 1900 r. Posiada postument zwieńczony wimpergami. W ostrołukowo zamkniętej wnęce figurka MB Bolesnej. Przy ul. Rogowiec krzyż z ok. 1900 r., polichromowany. Wnęka zamknięta jest półkoliście i ujęta kolumienkami. Wewnątrz, na konsoli osadzono figurkę MB Różańcowej. Krzyż przy ul. Sportowej ufundowano w 1933 r. We wnęce znajduje się obraz Chrystusa Króla. Przy ul. Wyzwolenia znajduje się polichromowany krzyż z 1918 r., postawiony przez Andrzeja Kurzydyma w podzięce za powrót z wojny. Na jego uskokowym cokole osadzony jest postument zakończony gzymsem o wykroju półkolistym z wimpergami. W zamkniętej trójlistnie wnęce figurka NMP Niepokalanie Poczętej. Wokół wnęki ornament roślinny. Wyżej tzw. Oko Opatrzności. Ramiona krzyża zakończone trójlistnie. Wokół krzyża metalowy płotek. Drugi krzyż przy ul. Wyzwolenia pochodzi z ok. 1922 r. Na 3-częściowym cokole osadzony jest 2-kondygnacyjny postument zwieńczony gzymsem z wimpergami. U dołu postumentu płycina z inskrypcją. W zamkniętej trójlistnie wnęce figura MB Bolesnej. Wokół wnęki ornament roślinny. Ramiona krzyża zakończone trójlistnie.

W ogrodzie domu zakonnego Sióstr Służebniczek NMP przy ul. Raciborskiej 33 znajduje się figura NMP Niepokalanie Poczętej osadzona na murowanym cokole licowanym kamieniem.

Ciekawostki

Krupne Święto – Osobliwością Rogowa jest obchodzone w tej wsi tzw. Krupne święto. Upamiętnia ono klęskę żywiołową, jaka spadła na tę i okoliczne wsie w 1848 r. 19 czerwca spadł grad o rzadko notowanych rozmiarach, który pozabijał ludzi i zwierzęta, a także poniszczył plony i uszkodził domy. 20 czerwca przez okolicę przeszedł huragan połączony z obfitą ulewą. Nawałnica zrównała z ziemią wiele domów i stodół,, powyrywała drzewa z korzeniami. Uszkodzony został kościół i probostwo. Na pamiątkę tych wydarzeń ludność obchodziła, co roku, święto gradowe. Przypada ono w piątek po oktawie Bożego Ciała i pokrywa się z uroczystością Najświętszego Serca ?Pana Jezusa. W tym dniu powstrzymywano się od pracy na roli i w przydomowych ogródkach. Po dziś dzień wiele osób przestrzega ślubowania przodków i pamięta o krupnym święcie (święcie gradowym).

Aleksander Żukowski, Daniel Jakubczyk, Szlakami Zielonego Śląska – przewodnik turystyczno-krajoznawczy po okolicach polsko-czeskiego pogranicza.