Szafarze Komunii Świętej

 

ZANOSZENIE KOMUNII ŚWIĘTEJ CHORYM

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej należy  pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. Dlatego nasi szafarze w każdą niedzielę zanoszą Eucharystię zgłoszonym wcześniej chorym naszej parafii.

Osoby, które chciałyby przyjmować Komunię Świętą częściej niż tylko podczas odwiedzin kapłana w wyznaczonym terminie objazdu chorych, mogą zgłosić swoje pragnienie osobiście lub przez kogoś innego, w zakrystii, w kancelarii lub telefonicznie poprzez kontakt z probostwem lub bezpośrednio z szafarzem:
Arkadiusz Białas – 668 810 714
Leszek Bolik – 601 307 508
Stanisław Hajduczek – 694 901 591
Witold Kacała – 604 593 049
Konrad Kamczyk – 664 939 169
Daniel Szryt – 660 634 237

Jak przygotować mieszkanie chorego? Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świece i wodę święconą. Dobrze jest też przygotować szklankę z wodą dla chorego, aby łatwiej było mu przełknąć hostię. Jeśli chory ma zawsze kłopoty z połykaniem, osoba opiekująca się nim, powinna wcześniej powiedzieć o tym szafarzowi, który udzielając Komunii Świętej poda tylko cząstkę hostii.

 

POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św. gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy zwyczajnych (kapłanów i diakonów), albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek.