Siostry Służebniczki NMP

ul. Raciborska 33
44-362 ROGÓW

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Takie zaś mamy przykazanie od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego”.

(1J 4, 16. 21)

Błogosławiony Edmund Bojanowski założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, Serdecznie Dobry Człowiek – jak mówili o nim ówcześni ludzie, całym swoim życiem kochał Boga w drugim opuszczonym i często zaniedbanym człowieku. Szczególną troską otoczył ludzi chorych i dzieci. Dla tych drugich założył ochronkę – przedszkole, w którym dzieci pod opieką trzech wiejskich dziewcząt słuchały opowiadań biblijnych, uczyły się modlitwy, czynnej miłości bliźniego i dzielenia się posiłkiem z tymi, którzy nic nie mają. To ziarno miłości, które zakiełkowało w sercu Edmunda Bojanowskiego, a potem w sercach ochroniarek objęło swoim zasięgiem cały świat.

            Siostry Służebniczki opiekują się dziećmi w ochronkach, pracują jako katechetki
w szkołach, są pielęgniarkami w szpitalach. Swoją czynną miłość przeniosły także na inne kontynenty posługując biednym i potrzebującym na placówkach misyjnych w Kamerunie, na Białorusi i Ukrainie.

            Do Rogowa Siostry Służebniczki przybyły na prośbę ks. dziekana Alojzego Latuska
w 1951 r. Pierwszą posługą pełnioną przez siostry w Rogowie była troska o kościół parafialny. Od roku 1958 siostry przejęły obowiązki zakrystianki w pełnym wymiarze.
Zgodnie z charyzmatem założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego siostry swoją opieką otoczyły dzieci i młodzież poprzez katechizację i organizowanie wśród dziewcząt grupy „Pomocnic Maryi”. Prowadziły też tzw. „Wieczornice”, dla dziewcząt i młodych kobiet podczas których czytały im książki, uczyły je też czytać i pisać, a także szyć, gotować i robić na drutach. Z czasem wieczornice zmieniły się w kursy gospodarstwa domowego.
Siostry wśród swoich obowiązków nie zapomniały też o ludziach chorych, których odwiedzały z posługą pielęgniarską w domach.

            Od przybycia pierwszych Sióstr do Rogowa upłynęły 63 lata.
Obecnie na placówce w Rogowie są trzy siostry. Siostra M. Izolda, siostra M. Irena i siostra M. Archaniela. Swą miłość do Boga w drugim człowieku siostry realizują w dwóch wymiarach: duchowym i służebnym.

Swoją posługą obejmują:

  • katechizację dzieci w szkole podstawowej
  • prowadzenie grupy Dzieci Maryi
  • prowadzenie Kółka Misyjnego
  • prowadzenie grupy przyjaciół misji
  • troskę o kościół parafialny i pracę w kancelarii
  • prowadzenie stowarzyszenia: Rodzina Błogosławionego Edmunda

            Posługa sióstr w rogowskiej parafii przyniosła owoc w postaci rodzimych powołań. Wdzięczne Bogu za ten dar ufamy, że dzieło bł. Edmunda Bojanowskiego nadal będzie przynosiło obfite owoce i rozsiewało miłość w sercach tych do których nas Bóg posyła.