Obraz „Jezu, ufam tobie” w przedsionku Kościoła

W bocznym wejściu naszego kościoła znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego. Znalazł się tam dzięki inicjatywie pani Pauli Iskry. W 1952 roku podczas parafialnej pielgrzymki do Łagiewnik, której przewodził ówczesny proboszcz parafii ks. Alojzy Latusek, pani Paula Iskra bardzo zachwyciła się obrazem Jezusa Miłosiernego. Zapragnęła, by taki obraz znalazł się również w naszym rogowskim kościele. Pani Iskra udała się w ten sprawie do ks. Latuska, który wyraził zgodę na sprowadzenie obrazu i sam zamówił go telefonicznie u sióstr w Łagiewnikach. Według relacji pani Pauli, obraz namalował ówczesny artysta mieszkający w Łagiewnikach – pan Adolf Hyła. Pani Paula Iskra osobiście odebrała obraz w Łagiewnikach i przywiozła go do Rogowa w zwiniętym rulonie. Następnie ufundowała piękną, złotą ramę, w której umieszczono obraz.

W 2012 roku odbyła się uroczystość 60 – lecia sprowadzenia obrazu i parafia została oddana przez ks. proboszcza Leonarda Malornego Miłosierdziu Bożemu.

W 2013 roku, za zgodą ks. proboszcza Bernarda Raka, obok obrazu Jezusa Miłosiernego, został umieszczony obraz św. Faustyny Kowalskiej – sekretarki Bożego Miłosierdzia. Obraz ten został ufundowany przez panią Paulę Iskrę.